cropped-Privat-Sygepleje-logo.png
palliativ og terminal sidder med tæppe

Forskel på terminal og palliativ sygepleje

Terminal sygepleje og palliativ sygepleje er begreber, der ofte bruges i sammenhæng med sygdomme, der har en alvorlig prognose. Begge begreber har at gøre med, at give støtte og lindring til mennesker, der er i livets sidste faser, men der er nogle markante forskelle mellem de to begreber.

Terminal sygepleje

Terminal pleje henviser til behandling og støtte, der gives til mennesker, der er i deres sidste faser af livet og har en begrænset levetid. Sygeplejen fokuserer på at give den syge person den bedst mulige livskvalitet og støtte dem og deres pårørende i deres sidste tid sammen. Terminal sygepleje er ofte knyttet til mennesker, der lider af alvorlige kroniske sygdomme, der ikke kan helbredes, såsom kræft, hjertesvigt eller lungefibrose.

Læs mere her, hvis du vil blive klogere på terminal pleje.

Palliativ sygepleje

Palliativ pleje, derimod, er en bredere tilgang til at give støtte til mennesker med alvorlige sygdomme. Sygeplejen fokuserer ikke kun på de sidste faser af livet, men også på at give lindring til syge mennesker og deres pårørende – og i hele sygdomsforløbet. Palliativ sygepleje tager hensyn til patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov og arbejder på at give en samlet støtte til både patienten og deres familie. 

Læs også vores artikel om, hvad lindrende behandling med palliativ pleje er.

Støtte ved privat sygepleje

En af de mest markante forskelle mellem terminal og palliativ sygepleje er timingen af støtten. Terminal sygepleje fokuserer på at give støtte i de sidste dage eller uger af livet, mens palliativ sygepleje begynder tidligere i sygdomsforløbet og fortsætter, indtil patienten dør. Palliativ sygepleje kan således give støtte til patienten og deres pårørende i måneder eller endda år, mens terminal sygepleje er begrænset til de sidste faser af livet. Det er også i denne forbindelse et hjemmehospice kan blive relevant, så den døende kan tilbringe den sidste tid i eget hjem.

En anden vigtig forskel mellem terminal og palliativ sygepleje er formålet med støtten. Terminal sygepleje fokuserer primært på at give lindring til patienten og at støtte dem i deres sidste tid, mens palliativ sygepleje har et bredere formål med at give støtte til patienten og deres pårørende i hele sygdomsforløbet. Palliativ sygepleje inkluderer ofte både fysiske, psykiske, sociale og åndelige elementer i støtten, mens terminal sygepleje primært fokuserer på at give lindring til den fysiske smerte.

Den måde støtten gives på, kan være ens for terminal og palliativ sygepleje. Begge kan gives på et hospital eller hospice alternativt som privat sygepleje – også kaldet hjemmehospice i patientens eget hjem, afhængigt af patientens behov og ønsker.

Læs mere her i artiklen: Hjemmehospice – en værdig død i eget hjem.

I palliativ sygepleje er en af de vigtigste opgaver at give patienten kontrol over deres liv og beslutninger, selv når de er syge. Ved privat sygepleje vil der oftest arbejde et Palliativ sygeplejeteam sammen med patienten og deres familie for at opfylde deres ønsker og behov, såsom at blive i deres eget hjem eller at få en særlig form for behandling.

En vigtig del af palliativ sygepleje er også at støtte de pårørende. En privat sygeplejerske vil hele tiden arbejde med at give den nødvendige støtte og rådgivning til familien, så de kan håndtere deres eget stress og sorg i en svær tid.

Sammenfattende kan man sige, at selvom terminal og palliativ sygepleje begge har til formål at give støtte til mennesker, der er i deres sidste faser af livet, så er der nogle markante forskelle mellem de to begreber. Terminal sygepleje fokuserer på at give lindring til patienten i deres sidste tid, mens palliativ sygepleje har et bredere formål med at give støtte til patienten og deres familie i hele sygdomsforløbet.

Vælg den rigtige sygepleje

Det er vigtigt at vælge den rigtige form for støtte til den enkelte patient og deres familie, da det kan have en stor betydning for deres livskvalitet og oplevelse af støtte i en svær tid. Hvis valget er privat sygepleje, vil sygeplejersken ofte arbejde tæt sammen med en læge eller en specialist i palliativ pleje for at sikre, at patienten og deres familie får den bedst mulige støtte. Du kan læse mere om alle fordelene ved privat sygepleje her.

Private sygeplejersker, kan hjælpe både terminale og palliative patienter ved at levere personlig og specialiseret privat sygepleje i patientens eget hjem. Private sygeplejersker har en dyb forståelse for den enkelte patients behov og ønsker, da de er tæt på patienten og deres familie. Er der behov for sygepleje døgnet rundt, er 24-timers døgnpleje et oplagt valg.

Læs alt, hvad du skal vide om privat døgnpleje i eget hjem her.

For terminale patienter kan privat sygepleje hjælpe med at administrere medicin, overvåge deres tilstand, yde støtte til de pårørende og sørge for, at patienten er så komfortabel som muligt i deres sidste tid. En privat sygeplejerske kan også hjælpe med at opfylde patientens ønsker, såsom at blive i deres eget hjem eller få besøg af familie og venner.

For palliative patienter kan en privat sygeplejerske hjælpe med at administrere medicin, overvåge deres tilstand, yde støtte til patienten og deres familie, samt sørge for, at patienten får den bedst mulige livskvalitet, selv når de er syge. Ved privat sygepleje kan sygeplejersken også hjælpe med at planlægge og gennemføre palliativ behandling, såsom smertebehandling og fysioterapi, og støtter de pårørende i deres sorg.

Valg af privat sygeplejebureau

Det er vigtigt at vælge det rette sygeplejebureau, der har en dyb forståelse for palliativ og terminal sygepleje. En privat sygeplejerske kan levere den nødvendige sygepleje og støtte til patienten og deres familie i deres eget hjem, hvilket kan give en højere livskvalitet og følelse af kontrol i en svær tid.

Alt i alt kan privat sygepleje være en vigtig del af støtten til både terminal og palliative patienter, da de kan give den nødvendige pleje og støtte, der passer til den enkelte patients behov og ønsker. Læs mere om, hvad privat sygepleje koster, og hvilke tilskud, der tilbydes.

Privat sygepleje af terminale og palliative patienter

Afslutningsvis kan det siges, at terminal og palliativ pleje er to vigtige områder inden for privat sygepleje, som har til formål at sikre, at patienter og deres familier modtager den bedst mulige støtte og sygepleje i en svær tid. Terminal pleje fokuserer på at hjælpe patienter med at have en så komfortabel sidste tid som muligt, mens palliativ pleje har til formål at forbedre livskvaliteten for patienter med livstruende sygdomme og støtte deres pårørende.