cropped-Privat-Sygepleje-logo.png

Hvad koster privat sygepleje?

Timepriser for privat sygepleje varierer naturligvis. Her ser du en cirka gennemsnitspris pr. time udregnet for nogle af de største udbydere af privat sygepleje i Danmark:

Pr. januar 2023 Hverdage Weekend Helligdage
Mellem kl. 08.00 - 23.00 700 kr./time 850 kr./time 1.100 kr./time
Mellem kl. 23.00 - 08.00 800 kr./time 950 kr./time 1.300 kr./time

Her er det vigtigt at bemærke, at privat sygepleje ydelser er momsfrie.

Du skal således som privatperson ikke betale moms for ydelserne, idet bureauet i stedet for moms, betaler den såkaldte ”lønsumsafgift” til Skat.

Herudover kan der være krav om min. antal timer pr. gang for at opnå ovennævnte priser, ligesom der kan være kørselstillæg, afhængig af bureauets og ens egen bopæl. Nogle bureauer er dog landsdækkende.

Få overblik over priser og tilskud

Den bedste måde at sammenligne priser er at studere de forskellige bureauers hjemmesider, hvor man, udover priser, samtidig kan få et indtryk af bureauets troværdighed og de ydelser, som tilbydes. Dog er det i skrivende stund ikke alle bureauer, der oplyser priser på deres hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber giver tilskud til pleje – afhængig af ens egen forsikringsordning. Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab for nærmere information. F.eks. giver Sygeforsikring Danmark tilskud til egenbetaling for pleje af døende i hjemmet.

Det er således muligt at få tilskud til terminal pleje og hjemmehospice. Hvis du har en terminalerklæring, udløses der automatisk terminaltilskud. Dette betyder, at patienten får 100 procent i tilskud til alt lægeordineret medicin.

Derudover gives der tilskud til pleje af patienten i hjemmet på 50 procent af egenudgiften. Ved medlemskab af Sygeforsikring “danmark” Gruppe 1 og Gruppe 2 er tilskuddet dog på maksimalt 12.000 kroner. For at modtage tilskuddet er det et krav, at den terminale pleje foregår i eget hjem i Danmark, og plejen skal være udført af en autoriseret sygeplejerske.

Den føromtalte terminalerklæring udfyldes af lægen og sendes til kommunen. Af erklæringen fremgår det, at patienten har en begrænset levetid, og at dette udløser tilskuddet. Udover hjemmesygepleje har den døende og de pårørende også ret til tilskud og hjælp, såsom sygeplejeartikler, ernæringsprodukter, tilskud til psykolog og fysioterapi og ernæringsprodukter.

En anden mulighed er ens egen private sundhedsforsikring, som ligeledes kan give tilskud til pasning i eget hjem, såfremt der er tale om en terminal patient.