cropped-Privat-Sygepleje-logo.png

Lindrende behandling med palliativ pleje

Palliativ betyder lindring. Palliativ pleje er altså lindrende pleje, mens man enten er i en livsforlængende behandling eller en helbredende behandling. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad palliativ pleje er, hvad denne pleje indebærer, samt hvad faserne i palliation er.

Det er vigtigt at nævne, at palliativ pleje og terminal pleje ikke er det samme. Ved terminal pleje er patienten døende og har timer, dage eller uger tilbage af livet. Når man modtager palliativ pleje, er det ikke ensbetydende med, at man afgår ved døden. Dog har patienten en livstruende sygdom, men patienten er altså ikke terminal. Ved terminal pleje er plejen udelukkende rettet mod lindring, da der ingen helbredelse er. Når man modtager palliativ pleje, er man enten i en helbredende eller livsforlængende behandling.

Hvad er faserne i den palliative pleje?

Når det kommer til palliativ pleje, har Sundhedsstyrelsen defineret faserne i plejen. Den palliative fase kan vare i op til år, og den palliative pleje strækker sig over hele dette forløb. Som regel inddeles palliationsfaserne i tre:

  • Den tidlige palliative fase
  • Den sene palliative fase
  • Den terminale palliative fase

I den tidlige palliative behandling kan der stadig forsøges med helbredende og livsforlængende behandling, og der er stadig undersøgelser på hospitalet. Formålet med denne behandling er, at patienten kan leve et så normalt liv som muligt. Denne fase kan vare i flere år.

I den sene palliative fase er den helbredende behandling som regel ophørt, mens der fortsat vil være en livsforlængende behandling. I denne fase tages der blandt andet stilling til spørgsmål, såsom genoplivning og om der stadig skal tages blodprøver. I denne fase bør der desuden tages hånd om eksempelvis testamente. Den sene palliative fase varer som oftest nogle måneder.

I den terminale palliative fase er patienten terminal. Al livsforlængende behandling ophører, og der er nu udelukkende fokus på lindrende behandling. Denne fase varer i dage eller uger, og tilstanden vil ofte forværres fra dag til dag.

Hvad er palliativ pleje?

Ved palliativ pleje er formålet som udgangspunkt at fremme livskvaliteten og lindre symptomer, såsom:

  • Psykiske symptomer, såsom ensomhed, depression, angst og sorg
  • Fysiske symptomer, såsom vejrtrækningsproblemer, træthed, kvalme, smerter og forstoppelse
  • Sociale, eksistentielle og åndelige problematikker, såsom økonomi, meningen med livet, spiritualitet og livet for de pårørende i fremtiden

Palliativ pleje foregår over en længere periode. Plejen kan foregå både på hospitalet, plejehjemmet og i eget hjem.

Hvornår er man palliativ?

Som nævnt er man ikke nødvendigvis døende, når man er palliativ. Man er palliativ, hvis man lider af en livstruende sygdom. Det kan eksempelvis være livstruende sygdomme, såsom kræft, sygdomme i åndedrætsorganer, kredsløbssygdomme og hjerte/karsygdomme. Lider man af en livstruende sygdom, har patienten og de nærmeste pårørende ret til palliativ pleje.

Palliativ pleje i eget hjem

Som nævnt ovenfor er det muligt at modtage palliativ pleje i eget hjem – eller et såkaldt hjemmehospice. En privat sygeplejerske kan hjælpe dig med at skabe rammerne for den palliative pleje. Her vil man typisk have mange års erfaring med pleje i palliative forløb, uanset hvilken fase patienten er i. Derved kan man give en professionel sygepleje og den nødvendige omsorg og pleje, der kan være med til at øge livskvaliteten i et palliativt forløb.

Udover at give den nødvendige pleje og omsorg kan en privat sygeplejerske også aflaste de pårørende ved at håndtere praktiske opgaver. Dette giver de pårørende mulighed for at tilbringe mere tid med deres kære. Uanset hvilken palliativ fase patienten befinder sig i, vil en privat sygeplejerske være uddannet til at have stor fokus på pleje og lindring samt have fokus på patientens og de pårørendes ønsker.

Herved kan man skræddersy den palliative pleje, så den passer til lige netop den enkelte patient og dennes pårørende.  Et palliativt forløb er for mange et hårdt og svært forløb, og det er vigtigt, at alle i forløbet føler sig set, hørt og taget hånd om.

Læs mere om, hvordan du vælger det rette sygeplejebureau. Se også en oversigt over priser for branchen og tilskud.